สหภาพแรงงานคืออะไร ?
สหภาพแรงงานมีกี่ระดับชั้น ?
 
 
Link Exchange -------------------------

     ท่านที่ต้องการแลก Link กับเรา สามารถนำ Banner ด้านล่างนี้ไปติดไว้ที่เว็บของท่าน และ Link มาที่ http://www.bbltu.com จากนั้นให้เมล์รายละเอียดของเว็บท่าน มาที่ bblunion01@gmail.com เราจะรีบ Link กลับไปหาท่านทันที

 
 

UNI-TLC

สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
สหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย
สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธ.กสิกรไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.กรุงไทย
 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์ไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปตท.
สหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานการประปานครหลวง
สหภาพแรงงาน กสท.โทรคมนาคม
 

สหภาพไทยเรยอน

 
สหพันธ์แรงงานโลก
องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรภาคประชาชน
 
 
 
 
 
 
     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บของสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ขณะนี้เราได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ ให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดทำเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ในหัวข้อ " กระทู้ถาม - ตอบ "  เพื่อระดมความคิดเห็นให้เราต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทุกๆ ท่าน ขณะนี้สหภาพย้ายกระทู้ถามตอบไปที่ https://www.facebook.com/bblunion
 

BBL จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แบบเหลื่อมล้ำ
ไม่เซ็นก็ไม่เสียประโยชน์

ด่วน! หนังสือมอบอำนาจ

HOT! รายงานผลการเจรจา ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556

NEW!ข่าวสารสหภาพเดือนมิถุนายน 56

NEW!ใบสำคัญจดทะเบียนกรรมการ สร.ธก

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

 • สถานะการณ์ล่าสุด
 •         
 • จดหมายข่าวสหภาพ

 • รายงานผลการเจรจา

 •  

   
   
   
       " ถ้าหากข้าพเจ้าเป็นคนงานในโรงงาน หรือไม่ว่าจะเป็นคนงานประเภทใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานของข้าพเจ้า หากว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของสหภาพฯ ข้าพเจ้าก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อต่อสู้กับนโยบายที่ข้าพเจ้าไม่เห็นชอบด้วย และถ้าหากว่าผู้นำสหภาพแรงงานเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ข้าพเจ้าก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป เพื่อที่จะโค่นล้มเขาเหล่านั้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตัวสหภาพแรงงาน และเชื่อมั่นว่า ทุกๆ คนที่ได้รับประโยชน์จากสหภาพฯ มีพันธะทางศีลธรรมที่จะต้องเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกันของสหภาพแรงงานให้เกิดขึ้น "
   
   
   
   

            " ในฐานะที่ผมเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีทำกินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรม           ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน มีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทำอยู่

            ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก          ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรี กับบริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลได้สะดวก


            ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่าง สำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและชมศิลปะวรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตตฤกษ์ งานกุศลอะไรได้พอสมควร

            ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ สำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม

            เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอร่วมมือกับเพื่อนฝูง ในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน "

   
   
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ................................................................................................................................................
   
  สงวนลิขสิทธิ์โดย " สำนักงานสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ "
  เลขที่ 9  ถนนเสือป่า  แขวงเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพ  10100
  โทร. 0-2225-2166, 0-2222-2111 ต่อ 1291   Fax. 0-2225-2166   E-mail :
  bblunion@gmail.com
  http://www.facebook.com/bblunion
   
   

  reportnego 2555\46-12 july 55.doc